Przygotowanie prac


Przyjmujemy pliki kompozytowe w formacie *.pdf *.ps w trybie kolorystycznym CMYK


Po uzgodnieniu jest możliwość druku z plików w innych formatach (np. *.jpg, *.tif *.cdr), jeśli praca bedzię przesłana jako bitmapy proszę używać rozdzielczości min. 300 dpi w docelowym formacie.


W plikach *.cdr teksty powinny być zamienione na krzywe i musi być dołączony wzór pracy w pliku *.jpg.

W przypadku plików otwartych doliczamy dodatkową opłatę za zamknięcie pracy.


Uwaga ! Sprawdzenie poprawności wykonanego zlecenia należy do zamawiającego.

W przypadku reklamacji firma ARPEX odpowiada maksymalnie do wartości zlecenia. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona (art. 558 KC). Firma ARPEX nie ponosi odpowiedzialności za straty i utracone przez pokrzywdzonego korzyści jakie mogą wynikać z opisanych w art. 361 par. 1 KC zachowań.